Přihlašovací jméno: Heslo:
Registrace nového uživatele
Pravidla pro uživatele
Vítejte na BrainKingu! Náš server nabízí unikátní příležitost ke hraní her a věříme, že se vám u nás bude líbit. Abychom byli schopni zajistit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny, máme zde definováno několik pravidel, jejichž dodržování je striktně vyžadováno od každého:

Základní pravidla: (aplikovaná na celém serveru)
 1. Každému hráči je povoleno mít právě jedno registrované konto. Používání více kont stejnou osobou, především za účelem umělého zvyšování hodnocení pomocí úmyslně prohraných her je považováno za nesportovní a podobné chování nebude tolerováno.
 2. Není dovoleno umožnit třetím osobám používat vaše konto. Máte-li podezření, že někdo jiný má přístup k vašemu účtu na BrainKingu, ihned si změňte přístupové heslo na stránce vašeho profilu.
 3. BrainKing je server rodinného charakteru, otevřený uživatelům všech věkových kategorií. Nepřiměřeně vulgární výrazy, sexuální obtěžování nebo nebezpečné vyhrožování zde není povoleno. (Poznámka: Na některých soukromých diskusních klubech patřících ke společenstvům může být hranice snesitelnosti jazyka posunuta výše, jsou-li o tom příslušní členové nebo čekatelé na členství informováni ještě před samotným vstupem.)

Pravidla pro hry:
 1. NEPODVÁDĚT. Tento termín zahrnuje využívání externích programů pro napovídání nejlepších tahů a úmylsné prohrávání z důvodu zvýšení soupeřova BKR. Podobné chování, je-li prokázáno, může vést až k zablokování konta a odstranění BKR z tabulek.

Pravidla pro diskusní kluby:
 1. BrainKing je především herní server, nikoliv diskusní. Kluby byly vytvořeny za účelem zkvalitnění celkové přátelské atmosféry.
 2. Žádné krvavé hádky! Žádné přehnaně sprosté nadávky! Chovat se slušně, jinak raději nepřispívat.
 3. Není dovoleno kopírovat příspěvky jiného uživatele na veřejné diskusní kluby bez jeho souhlasu.
 4. Není dovoleno zveřejňovat osobní a intimní informace o jiném uživateli bez jeho souhlasu.
 5. Nezaplavujte velké množství klubů stejnou informací. Například, chcete-li hráče informovat o svém piškvorkovém turnaji o ceny, je vhodné napsat takový příspěvek na diskusní kluby Turnaje a Piškvorky, není důvod kopírovat toto oznámení jinam.
 6. Každý diskusní klub má moderátora nebo více moderátorů, kteří dohlížejí na dodržování pravidel. Jsou oprávněni editovat nebo smazat příspěvky, jejichž obsah koliduje s uvedenými pravidly. Rovněž mají právo skrýt příspěvky uživatele, případně jej úplně vyhodit z diskusního klubu, pokud dotyčný opakovaně působí problémy porušováním pravidel BrainKingu. Pustit se do soukromé hádky s moderátorem na jeho vlastním klubu obvykle vede pouze ve vyhození iniciátora sporu. Máte-li vážný problém s některým moderátorem, nejprve jej zkuste kontaktovat soukromou zprávou. Pravděpodobně zjistíte, že jsou za podmínky zachování klidu vstřícní a komunikativní. Pokud ani takový pokus nevede k vyřešení problému, buï se příslušnému klubu vyhněte nebo se obraťte přímo na Globálního moderátora.
 7. Provokace nejsou povoleny. To znamená, že by nikdo neměl psát příspěvky za účelem vyprovokovt jiné uživatele k psaní reakcí porušujících pravidla.

Pravidla pro moderátory:
 1. Moderátoři dohlíží na přidělený diskusní klub a zajišťují, aby ostatní uživatelé dodržovali stanovená pravidla.
 2. Hlavní moderátor (první v seznamu) řídí klub a jeho bezproblémové fungování, ostatní moderátoři mu pomáhají zejména v době, kdy hlavní moderátor není přítomen.
 3. Je-li do diskusního klubu přispíváno velmi často, hlavní moderátor by měl zkusit najít jednoho nebo dva pomocné moderátory, ideálně z jiných časových pásem, za účelem zajištění dohledu nad obsahem klubu po co nejdelší dobu.
 4. V případě, že příspěvek porušuje některé z pravidel, moderátor by měl:
  1. Editovat příspěvek a odstranit nevhodný obsah, pokud zbytek příspěvku souvisí se zaměřením klubu.
  2. Odstranit celý příspěvek, je-li celkově neslučitelný se zaměřením klubu.
  3. Poslat autorovi příspěvku varování do soukromého vzkazníku ohledně editovaného/smazaného příspěvku a je-li to potřeba, nasměrovat jej na tyto pravidla.
  4. Objeví-li se nevhodná hádka mezi více uživateli, varovat je veřejně přímo v klubu.
  5. Mine-li se varování účinkem, skrýt autorovy příspěvky minimálně na několik hodin.
  6. Pokud po zrušení skrytí problémy pokračují, vyhodit uživatele z diskusního klubu.
  7. Moderátoři mají právo použít i jiné prostředky, je-li to nutné, nicméně by se měli alespoň pokusit aplikovat uvedené postupy.
 5. Občas se může přihodit, že se diskuse na klubu vymkne z kontroly a standardní postupy selhávají - v takovém případě by moderátor měl změnit přístupový mód na "všichni musí být potvrzeni" nebo "pěšci musí být potvrzeni", dokud se situace neuklidní.
 6. DŮLEŽITÉ: BrainKing není sdružení puritánů nebo náboženských fanatiků, tudíž jistá dávka recese a příspěvků mimo vymezené téma může mít i pozitivní důsledky, tedy moderátor by si měl dát pozor, aby to s moderováním nepřeháněl a nesnažil se v každém příspěvku nalézt něco nevhodného za každou cenu.

Důsledek:

BrainKing řeší incidenty individuálně, případ od případu. Mezi akce, které budou v případě potřeby aplikovány, patří:
 • Zákaz přispívání na diskusní kluby (dočasný nebo trvalý)
 • Zákaz konverzování na herních stránkách
 • Zrušení získaných BKR a odstranění z žebříčků
 • Dočasný zákaz přístupu na celý BrainKing (zmrazení konta)
 • Trvalý zákaz přístupu na celý BrainKing (zrušení konta)

Tým BrainKingu neobsahuje mnoho lidí, takže pokud pošlete stížnost na jiné uživatele, buïte trpěliví a vyčkejte, než prozkoumáme všechna fakta. Nezapomeňte, že BrainKing je především herní server, takže věnujeme většinu času především na jeho zdokonalení.

Co dělat v případě, mám-li problém s jiným uživatelem:
 1. Přidat uživatele do seznamu Nepřátel.
 2. Skrýt a ignorovat ostatní příspěvky uživatele, často to bývá účinnější než začít veřejnou hádku a tím se snížit na jeho úroveň.
 3. Přihodí-li se to na diskusním klubu, soukromě požádat moderátora o vyřešení problému.
 4. Pokud ani to nevede k řešení, kontaktovat přímo Globálního moderátora. Nicméně, opět je třeba zdůraznit, že by se mělo jednat až o úplně poslední možnost. Čím více času je ztraceno řešením osobních potíží uživatelů, tím méně jej zbyde na zdokonalování BrainKingu.

Změna pravidel
Administrátoři BrainKingu si vyhrazují právo změnit tato pravidla, vyskytne-li se situace, která není současnými pravidly pokryta, a její řešení je nutné v zájmu BrainKingu.
Veškeré změny jsou platné od okamžiku jejich oficiálního oznámení.
Datum a čas
Přátelé on-line
Oblíbené kluby
Společenstva
Tip dne
Copyright © 2002 - 2018 Filip Rachůnek, všechna práva vyhrazena.
Zpět na vrchol