Přihlašovací jméno: Heslo:
Registrace nového uživatele
Často kladené otázky
Seznam všech často kladených otázek

Jak hrát Schody?

Schody na BrainKingu je další systém pro porovnávání hráčů v závislosti na jejich herních schopnostech a byl vytvořen jako alternativa k BKR žebříčkům. Možná znáte podobné systémy z jiných herních serverů, jenž jsou obvykle označovány jako "ladders - žebříky" - nicméně se domnívám, že slovo "schody" je zvoleno vhodněji, protože představa několika lidí stojících na stejném stupni velkého schodiště určite vypadá realističtěji, než obraz chumlu tísnícím se na stejné příčce jednoho žebříku.

1) Schody mohou být vytvořeny pro libovolný typ hry na BrainKingu. Vaše úroveň členství určuje, do kolika různých Schodů se smíte přihlásit:
  • Brain pěšec - 1 Schody
  • Brain jezdec - 7 Schodů
  • Brain věž a vyšší - neomezeno

2) Vaše aktuální pozice se označuje jako Stupeň - každý začíná na Stupni 1. Pokud vyhrajete hru, postoupíte o 1 Stupeň. Prohrajete-li, klesnete o 1 Stupeň. V případě remízy zůstáváte na stejném Stupni.

3) Smíte hrát nejvýše 2 hry současně - 1 hru, ke které vyzvete soupeře, a 1 hru, k níž vás vyzve soupeř. Poté, co je výzva provedena, hra ihned začíná s parametry definovanými pro příslušné Schody (časová kontrola, typ dovolené, atd.).

4) Pozor! V případě, že v některé hře příslušející ke Schodům dojde k překročení času, nelze takovou hru obnovit, protože systém výzev nepovoluje změny, dojde-li k posunu pozic na Stupních. Znamená to, že jakékoliv žádosti o obnovení hry budou zamítnuty, nezávisle na tom, došlo-li k překročení času kvůli problému na naší nebo vaší straně.

5) Smíte vyzvat ke hře pouze hráče (kteří nejsou již vyzváni někým jiným), jenž se nacházejí na témže Stupni nebo na Stupni maximálně 3 pozice pod vámi. Například pokud momentálně stojíte na Stupni 6, můžete vyzvat hráče ze Stupně 6, 5, 4 nebo 3.

6) Nemůžete vyzvat hráče, pokud s ním již hrajete hru ve stejných Schodech, případně pokud jste s ním ukončili hru ve stejných Schodech během posledních 14 dnů. Důvodem tohoto pravidla je zabránit situacím, kdy hráč periodicky vyzývá téhož slabého soupeře za účelem snadného zvýšení vlastního Stupně.

7) Protože se může stát, že někteří hráči postoupí na vysoké Stupně a zanechají za sebou spoustu prázdných Stupňů, bude se pravidelně spouštět "čistící proces", který zkompresuje Schody odstraněním prázdných Stupňů. Tato akce se bude pravděpodobně vyvolávat jednou měsíčně.

8) Existuje možnost opustit Schody, pokud se rozhodnete, že nemá smysl pokračovat. Nicméně, pokud tak učiníte, ztratíte aktuální Stupeň a v případě, že se později rozhodnete znovu se přihlásit, budete opět začínat na Stupni 1.

9) Chcete-li dočasně přerušit vaši účast ve Schodech, aniž byste přišli o dosažený Stupeň (viz předchozí bod), můžete využít Odpočinek:
  • Pokud nastavíte Odpočinek, vaše pozice na Stupních bude skryta pro ostatní hráče, kteří vás tímto nemohou vyzvat ke hře.
  • I v případě nastavení Odpočinku musíte dokončit již rozehrané hry a jejich výsledky se budou započítávat pro změnu vašeho Stupně (ačkoliv je skryt).
  • Odpočinek nesmí být ukončen dříve, než 7 dní po jeho začátku. Po skončení Odpočinku nelze nastavit nový Odpočinek, dokud neuplyne alespoň 14 dní.


Datum a čas
Přátelé on-line
Oblíbené kluby
Společenstva
Tip dne
Copyright © 2002 - 2018 Filip Rachůnek, všechna práva vyhrazena.
Zpět na vrchol