Přihlašovací jméno: Heslo:
Registrace nového uživatele
Často kladené otázky
Seznam všech často kladených otázek

Čas na tah a dovolená

Existuje několik možností, jak nastavit časovou kontrolu pro hry:
 • Dny na tah a hodiny na tah - definují počet dnů a/nebo hodin pro každý tah v partii, než dojde k překročení času. Tento odpočet je nastartován po provedení soupeřova posledního tahu a může být prodloužen o dny dovolené nebo víkendy (viz níže).
  Pokud nastavíte obě hodnoty dny na tah a hodiny na tah na 0, čas nebude pro tuto hru počítán, tedy k jeho překročení nemůže za žádných okolností dojít.
 • Dovolená a víkendy
  • Standardní dovolená - volné a víkendové dny se dají nastavit na stránce Kalendář a zvětšují hodnotu zbývajícího času, jsou-li zahrnuty v příslušném intervalu. Jinými slovy, k překročení času nedojde během dne, který je hráčem označen jako dovolená nebo víkend. Za "den" se v tomto významu považuje časový interval 0:00 - 24:00 v časové zóně GMT+01:00.
  • Jen pevné víkendy - je-li hra vytvořena s tímto parametrem, osobní nastavené hráčů ohledně víkendových dnů jsou ignorovány a použije se standardní kombinace sobota-neděle. Mimo to, žádné další dny dovolené nejsou pro odpovídající hru započítány a příslušné výzvy ke hře (nebo turnaje) se zvýrazní zelenou značkou.
  • Bez dovolené - taková hra se hraje bez jakýchkoliv volných dnů, takže časový interval mezi jednotlivými tahy nikdy nepřekročí nastavenou hodnotu dnů/hodin. Tyto výzvy ke hře a turnaje budou zvýrazněny červenou značkou.
 • Čas na hru - tato volba nastavuje časový limit pro celou hru (rovněž označováno jako Fischerovy hodiny). Je definována třemi parametry:
  • Čas - specifikuje čas pro všechny tahy hry ve dnech a hodinách, který je pro každého hráče nastaven při startu hry. Poté, co hráč provede tah, uplynulý čas od posledního tahu soupeře se odečte od této hodnoty. Klesne-li čas na nulu, hráč prohrává překročením času.
  • Bonus - počet dnů a hodin, který je přidán k hodnotě zbývajícího času pro hráče pokaždé, kdy provede tah.
  • Limit - maximální hodnota zbývajícího času pro tuto hru, která nemůže být překročena použitím Bonusu.
  Tento druh časové kontroly se obvykle zobrazuje ve zkráceném numerickém formátu. Například, 7/1.4/15/2 znamená, že počáteční hodnota zbývajícího času bude nastavena na 7 dnů, hráč obdrží bonus 1 dne a 4 hodin za každý tah, který provede, a maximální hodnota zbývajícího času může být 15 dnů a 2 hodiny.
  DÙLEŽITÉ! Při použití Fischerových hodin se nepočítá žádná dovolená ani víkendy!

Datum a čas
Přátelé on-line
Oblíbené kluby
Společenstva
Tip dne
Copyright © 2002 - 2018 Filip Rachůnek, všechna práva vyhrazena.
Zpět na vrchol