Přihlašovací jméno: Heslo:
Registrace nového uživatele
Hrát tuto hru

Statistika vyhraných her
černý6114 (48.85 %)
bílý6311 (50.42 %)
Remíza90 (0.71 %)

Go

Go, známé rovněž jako Wéiqí (围棋) je jednou z nejstarších strategických deskových her na světě. Pochází ze staré Číny z období mezi 2000 a 200 př. n. l. Hraje se na desce o velikosti 19x19 polí se dvěmi sadami kamenů - černých a bílých.

Počáteční pozice a cíl hry

Hra začíná na prázdné desce, na jejíž průsečíky budou kladeny jednotlivé kameny:Cílem hry je ovládnout větší území, než soupeř. Ve skutečnosti se vítěz určí pomocí výpočtu bodů obou hráčů a konečný počet bodů závisí na několika kritériích (bude vysvětleno níže).

Jak provést tahy

Černý začíná hru a umístí jeden kámen na libovolný průsečík. Bílý hráč odpoví umístěním jednoho kamene na jiný volný průsečík, atd. Během tahů se aplikuje několik pravidel:
  • Kameny musí mít svobody (volné vedlejší pole), aby mohly zůstat na desce. Kameny téže barvy spojené do nepřerušených řad se nazývají řetězce a navzájem sdílejí své svobody. Následující obrázek ukazuje černý kámen se čtyřmi svobodami a bílý kámen se dvěmi svobodami:


  • Je-li kámen nebo řetězec obklíčen soupeřovými kameny, takže ztratí všechny svobody, je zajat a odstraněn z hrací desky. Následující obrázek ukazuje řetězec bílých kamenů zajatých černými kameny (před a po):


  • Kámen nesmí být umístěn na průsečík, kde by neměl žádné svobody. Nicméně, pokud by takový tah způsobil zajmutí soupeřových kamenů, je povoleno jej provést. Další obrázek zobrazuje černou skupinu vlevo (kam není možno položit bílý kámen) a jinou černou skupinu vpravo (kde se smí položit bílý kámen a tím zajmout černou skupinu):


  • Kámen není dovoleno umístit na průsečík, pokud by tento tah přesně zopakoval pozici, která existovala po předchozím tahu téhož hráče. Tomuto pravidlu se říká Ko. Následující obrázek ukazuje takovou situaci - černý zajme bílý kámen, ale bílý nesmí v následujícím tahu zajmout černý kámen stejným způsobem. Nicméně, může tak učinit v některém z příštích tahů:


  • Pokud hráč nechce umístit kámen, může kliknout na link "pasovat tento tah" a přenechat tah soupeři. V případě, že oba hráči pasují těsně po sobě, hra končí a určí se skóre (viz níže).

Jak ukončit hru

Poté, co se oba hráči rozhodnou neumisťovat další kameny a pasují, hra končí a zvýrazní se ohraničená území. Následující obrázek ukazuje příklad ukončené hry (deska 13x13):Aby bylo možno spočítat konečné skóre, je nutné označit mrtvé kameny. V případě, že finální pozice mrtvé kameny neobsahuje, lze samozřejmě pokračovat bez označování.
Kámen (nebo skupina kamenů) se nazývá mrtvá skupina, pokud ji nelze zachránit před soupeřovým zajmutím. V opačném případě, není-li možno skupinu zajmout, se takovým kamenům říká živá skupina. Dalšá obrázek znázorňuje živou černou skupinu (vlevo) a mrtvou bílou skupinu (vpravo):

Levá skupina nemůže být zajmuta, protože obsahuje dvě oči (prázdné průsečíky bez svobod) a není možné obsadit obě, aniž by se porušila pravidla. Pravá skupina je mrtvá, protože ji černý může zajmout vyplněním zbývajícího místa černými kameny bez ohledu na to, zda se bílý pokusí přidat více vlastních kamenů nebo ne.
Hráč, který pokračuje po oboustranném pasování, může kliknout na libovolný kámen (černý nebo bílý), čímž jej označí jako mrtvý. Takový kámen bude zvýrazněn křížkem, aby jej šlo snadno odlišit od živých kamenů. Aby se tento proces zjednodušil a urychlil, je-li kámen označen za mrtvého, všechny ostatní kameny téže barvy, ležící ve stejném území soupeře, se rovněž označí jako mrtvé. Následující obrázek ukazuje pozici po označení 1 černého mrtvého kamene a 7 bílých mrtvých kamenů:Při skutečné "živé" hře hráči odstraňují mrtvé kameny z hrací desky. BrainKing pouze označí mrtvé kameny a ponechá je na desce, protože je tento systém vhodnější pro dané prostředí. Poté, co jeden hráč ukončí označování mrtvých kamenů a odešle tah, je jeho soupeři zobrazena finální pozice včetně skóre a soupeř se musí rozhodnout, zda tuto situace akceptuje nebo odmítne. V případě akceptování hra definitivně končí a hráč s vyšším počtem bodů vítězi. V opačném případě hra není ukončena a hráči mohou pokračovat v umisťování kamenů nebo označit jinou skupinu mrtvých kamenů (po příslušném pasování).

Jak vypočítat konečné skóre

Toto je vzorec pro výpočet finálního skóre pro každého hráče:
  • konečné skóre = (počet průsečíků území ovládaného hráčem) - (počet kamenů, které zajal soupeř) - (počet hráčových mrtvých kamenů)

Vzhledem k tomu, že černý začíná hru, má podstatnou výhodu. Aby se tato výhoda něčím vyvážila, od skóre černého se ještě odečte hodnota zvaná komi. Je rovna 5.5 pro desku 19x19, 4.5 pro desku 13x13 a 3.5 pro desku 9x9. Zobrazme ještě jednou předchozí obrázek:Černý ovládá 7 průsečíků nahoře a 22 průsečíků vpravo (území skryté pod mrtvými kameny se rovněž počítá), dohromady tedy 29 celkových bodů území. 3 černé kameny jsou zajaty a 1 černý kámen je mrtvý, což dává za výsledek 25 bodů. Ale černý musí odečíst i komi, které je v tomto případě (13x13) rovno 4.5, takže závěrečné skóre se ustálilo na 20.5 bodech.
Bílý ovládá 8 průsečíků vlevo nahoře, 4 vpravo nahoře a 21 dole, celkově 33 územních bodů. 2 bílé kameny jsou zajaty a 7 bílých kamenů je mrtvých. Finální skóre bíleho vychází na 24 bodů.
Bílý je vítězem této hry.

Handicapy

Hraje-li silný hráč se slabým soupeřem, existuje možnost, jak hru učinit zajímavější a vyváženější pomocí nastavení tzv. handicapu. Znamená to, že hra se nadefinuje s určitým počtem černých kamenů navíc, které budou umístěny na desku v prvním tahu černého (slabší hráč). Poté, co jsou handicapové kameny položeny a odeslány, hra normálně pokračuje umisťováním jednoho kamene v každém tahu.
Všechny handicapové hry jsou automaticky nehodnocené.
Hrát tuto hru

Prohlédněte si také: Go, Go 9x9, Go 13x13
Datum a čas
Přátelé on-line
Oblíbené kluby
Společenstva
Tip dne
Copyright © 2002 - 2018 Filip Rachůnek, všechna práva vyhrazena.
Zpět na vrchol